MES (Manufacturing Execution System) sistem TRUSTER

 Neodvisna programska rešitev v oblaku s poudarkom na planiranju proizvodnje omogoča celovit pretok informacij v procesu proizvodnje ter zagotavlja on-line pregled nad dogodki v proizvodnji za mojstre, tehnologe, planerje in management. Zgrajena tako, da je povezljiva z ERP (poslovnim informacijskim sistemom), stroji in merilno opremo. Modularna zgradba omogoča vzpostavitev informacijske celote v podjetju in zapolni vrzel med poslovnim področjem in tehničnim področjem.

 

Moduli: delovni koledar, terminiranje, zasedenost proizvodnje, razpoložljivost zalog, nedokončana proizvodnja (vključno z medfaznim skladiščem), beleženje dogodkov v proizvodnji (Start – Stop), človeški viri, kakovost.

Vmesniki: do ERP, strojev in merilne opreme