PROGRAMSKE REŠITVE ZA NOVO DIMENZIJO POSLOVANJA

PODROČJE UPORABE

Planiranje in optimiranje izvajanja proizvodnih operacij ter nadzor nad doseganjem pričakovanih učinkov postane s sistemom TRUSTER enostavna rutina tudi v zelo kompleksnih proizvodnih okoljih.

POTRJENI UČINKI

Čeprav je TRUSTER v osnovi MES sistem, so učinki v praksi bistveno večji. Dokazana je povečana produktivnost celotne tovarne, doseganje rokov izdobave pa je bistveno zanesljivejše.

ENOSTAVNA POVEZLJIVOST

Integracija z ERP sistemi, kot je na primer SAP je že preizkušena. Truster se s svojo uporabnostjo in enostavnostjo učinkovito dopolnjuje poslovnimi informacijski sistem.

ZAVZETA IN IZKUŠENA EKIPA

Kombinacija strokovnjakov z dolgoletnimi izkušnjami iz področja proizvodne informatike in zagnanih mladih entuziastov ki znajo sodobno tehnologijo spremeniti v učinkovite rešitve.

MES (Manufacturing Execution System) sistem TRUSTER

Neodvisna programska rešitev v oblaku s poudarkom na planiranju proizvodnje omogoča celovit pretok informacij v procesu proizvodnje ter zagotavlja on-line pregled nad dogodki v proizvodnji za mojstre, tehnologe, planerje in management. Zgrajena je tako, da je povezljiva z ERP (poslovnim informacijskim sistemom), stroji in merilno opremo. Modularna zgradba omogoča vzpostavitev informacijske celote v podjetju in zapolni vrzel med poslovnim področjem in tehničnim področjem.
a. Moduli: delovni koledar, terminiranje, zasedenost proizvodnje, razpoložljivost zalog, nedokončana proizvodnja (vključno z medfaznim skladiščem), beleženje dogodkov v proizvodnji (Start – Stop), človeški viri, kakovost.
b. Vmesniki: do ERP, strojev in merilne opreme

e-PROJEKTI TRUSTER

Programska rešitev za načrtovanje, planiranje in spremljanje projektov v oblaku je vsestransko uporabna v različnih panogah industrije kot tudi v storitvenih podjetjih. Lahko jo uporabljamo samostojno ali pa preko vmesnikov povežemo z MES sistemom TRUSTER, ERP ali drugimi sistemi. Dodana vrednost je modul za zajem opravljanega dela. Modularna izgradnja omogoča hitro prilagajanje programske rešitve specifikam posamezne stranke. Za informacije o nalogah oz. taskih ter zajem podatkov o opravljenem delu lahko uporabimo tudi tablice ali mobilne telefone.

CRM (Customer Relationship Management) TRUSTER

Programska rešitev za upravljanje odnosov s strankami na tablici se osredotoča na odnose s strankami. Preko vmesnikov jo lahko povežemo z ERP in moduli povezanimi z B2B poslovanjem. Rešitev pokriva osnovne funkcionalnosti vzdrževanja baze strank in kontaktnih oseb, obenem pa omogoča vzdrževanje baze kontaktov vključno z opominjanjem o dogodkih. Povezana je z google maps in bazo v ERP o ključnih informacijah o stranki (realizacija, naročila, ….) z avtomatsko sinhronizacijo podatkov.

Projekt INTeGRA 4.0

Produkt INTEGRA 4.0, ki ga razvijamo v okviru programa EUREKA bo inovativna razvojna programska rešitev v oblaku, ki bo omogočala povezavo različnih komponent in izkoriščala nove tehnologije, njena največja dodana vrednost pa so inovativni pametni algoritmi, ki bodo omogočili podjetju znižanje stroškov proizvodnje in porabe energije s strateškim ciljem: V najkrajšem času, z minimalnimi stroški in minimalno porabo energije od naročila kupca do odpreme.

Končni cilj projekta je inovativna in razvojna integrirana sistemska rešitev, temelječ na področju Industrije 4.0 : upravljanja s planom, upravljanja z energijo, avtomatizacije in robotizacije ter naprav za proizvodno kontrolo v skupno platformo. Ta platforma pa bo imela skupen upravljalski portal za: upravljanje proizvodnje v realnem času, plansko tablo, monitoring sledenja proizvodnje , monitoring kakovosti ter energetski monitoring. Končni cilj projekta je torej nova inovativna rešitev, razvita na podlagi industrijskih raziskav in razvoja z zgoraj naštetimi lastnostmi.

Naložbo sofinancirata RS in EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj
Povezave:http://eu-skladi.si