PROGRAMSKE REŠITVE ZA NOVO DIMENZIJO POSLOVANJA

PODROČJE UPORABE

Planiranje in optimiranje izvajanja proizvodnih operacij ter nadzor nad doseganjem pričakovanih učinkov postane s sistemom TRUSTER enostavna rutina tudi v zelo kompleksnih proizvodnih okoljih.

POTRJENI UČINKI

Čeprav je TRUSTER v osnovi MES sistem, so učinki v praksi bistveno večji. Dokazana je povečana produktivnost celotne tovarne, doseganje rokov izdobave pa je bistveno zanesljivejše.

ENOSTAVNA POVEZLJIVOST

Integracija z ERP sistemi, kot je na primer SAP je že preizkušena. Truster se s svojo uporabnostjo in enostavnostjo učinkovito dopolnjuje poslovnimi informacijski sistem.

ZAVZETA IN IZKUŠENA EKIPA

Kombinacija strokovnjakov z dolgoletnimi izkušnjami iz področja proizvodne informatike in zagnanih mladih entuziastov ki znajo sodobno tehnologijo spremeniti v učinkovite rešitve.

MES (Manufacturing Execution System) sistem TRUSTER

Neodvisna programska rešitev v oblaku s poudarkom na planiranju proizvodnje omogoča celovit pretok informacij v procesu proizvodnje ter zagotavlja on-line pregled nad dogodki v proizvodnji za mojstre, tehnologe, planerje in management. Zgrajena je tako, da je povezljiva z ERP (poslovnim informacijskim sistemom), stroji in merilno opremo. Modularna zgradba omogoča vzpostavitev informacijske celote v podjetju in zapolni vrzel med poslovnim področjem in tehničnim področjem.
a. Moduli: delovni koledar, terminiranje, zasedenost proizvodnje, razpoložljivost zalog, nedokončana proizvodnja (vključno z medfaznim skladiščem), beleženje dogodkov v proizvodnji (Start – Stop), človeški viri, kakovost.
b. Vmesniki: do ERP, strojev in merilne opreme

e-PROJEKTI TRUSTER

Programska rešitev za načrtovanje, planiranje in spremljanje projektov v oblaku je vsestransko uporabna v različnih panogah industrije kot tudi v storitvenih podjetjih. Lahko jo uporabljamo samostojno ali pa preko vmesnikov povežemo z MES sistemom TRUSTER, ERP ali drugimi sistemi. Dodana vrednost je modul za zajem opravljanega dela. Modularna izgradnja omogoča hitro prilagajanje programske rešitve specifikam posamezne stranke. Za informacije o nalogah oz. taskih ter zajem podatkov o opravljenem delu lahko uporabimo tudi tablice ali mobilne telefone.

CRM (Customer Relationship Management) TRUSTER

Programska rešitev za upravljanje odnosov s strankami na tablici se osredotoča na odnose s strankami. Preko vmesnikov jo lahko povežemo z ERP in moduli povezanimi z B2B poslovanjem. Rešitev pokriva osnovne funkcionalnosti vzdrževanja baze strank in kontaktnih oseb, obenem pa omogoča vzdrževanje baze kontaktov vključno z opominjanjem o dogodkih. Povezana je z google maps in bazo v ERP o ključnih informacijah o stranki (realizacija, naročila, ….) z avtomatsko sinhronizacijo podatkov.

Naložbo sofinancirata RS in EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj
Povezave:http://eu-skladi.si

Projekti
DiPrint je programska rešitev, specifično namenjena spremljanju proizvodnje v digitalni tiskarni srednjega in velikega formata. Gre torej za razvoj spletne, programske rešitve, katero bo mogoče uporabiti za spremljanje delovnega procesa v digitalni tiskarni.

Glede na to, da se je branža digitalnega tiska velikih formatov pojavila pred cca 15. leti in je v zelo velikem porastu (največjih razmah pa doživlja zadnjih 5 let), praktičnih in preverjenih celovitih programskih rešitev za spremljanje proizvodnje v tovrstni branži ni. Sploh pa ne specialistično prilagojenih rešitev za mala in srednja podjetja. Večina danes trgu dosegljivih rešitev izvira iz klasične tiskarne, kjer je poslovanje precej drugačno. To pa tudi pomeni, da specifične rešitve, ki izvirajo iz klasične (offset) tiskarne za tovrstno dejavnost niso primerne. In tukaj vidimo priložnost razvoja, kot tudi trženja te programske rešitve.Programska rešitev DiPrint je zasnovan kot moderna, spletna aplikacija, katero bo podjetje (naročnik) bodisi uporabilo kot svoj centralni informacijski sistem (CIS) ali sistem za podporo in spremljanje proizvodnje (MES).
Zasnovana je kot modularni sistem, kateri obsega:
Module za izdelavo ponudb in zajem naročil za izdelavo
Module za spremljanje proizvodnje (fizično spremljanje delovnih nalogov skozi proizvodni proces)
Module za materialno spremljanje proizvodnje
Module za spremljanje spletnih naročil v obliki B2B/B2C
Mobilni sistem za delo z sistemom preko mobile »app« (sprejem naročil na terenu, potrditev naročila, …)
Rešitev za avtomatsko obdelavo poslanih motivov tiska (povezava na sisteme za avtomatično obdelovanje poslanih datotek)
Module kalkulacij, ki omogočajo izračun lastnih cen produktov digitalnega tiska velikega formata in primerjavo le-teh z dejanskimi stroški proizvodnje
Integrirano rešitev za podatkovne analize, ad-hoc poročanje in prikazovanje uspešnosti poslovanja (BI Sistem)
Programska rešitev bo temeljila na sodobni programski tehnologiji in bo v celoti pripravljena tako, da bo zagotovila popolno digitalizacijo vseh postopkov v podjetju in bo lahko postala nosilni sistem za digitalizacijo poslovanja podjetja.


Cilj razvoja programskega produkta/rešitve je v tem, da se tržišču ponudi sodobna rešitev, katera bo z uporabo znatno vplivala na:
Zmanjšanju dejanskega časa proizvodnje
Racionalnejši izrabi materiala (posledično zmanjševanje odpada)
Učinkovitejši rabi proizvodnih virov (optimiziranje proizvodnje iz vidika človeških ali strojnih virov, manjši rabi energije)
Zmanjševanju števila reklamacij kupcev (z izbiro ustreznejših materialov, barv ali uvedbo sistemov za kontrolo kvalitete oddanih motivov ali/in izdelanih produktov)
Razvoj projekta financirata dva povezana konzorcijska partnerja ob sofinanciranju Projekta RRI2 – Javni razpis za raziskovalno razvojne projekte 2 – pri Ministrstvu za Gospodarski razvoj in tehnologijo Republike Slovenije.